cens logo
Ball Nose End Mill
Ball Nose End Mill

产品型号:QBN 原产地:台湾

详细规格及用途描述

圆头立铣刀

Ball Nose End Mill
相关产品
公司名称: 虹钜科技有限公司
地址: 50848 彰化县和美镇彰美路三段20巷60号
电话: 886-4-736-2725
传真: 886-4-736-8357
E-Mail:
网址: www.hgt-endmills.com
www.hgt.com.tw
www.cens.com/hgt-endmills

发送询问函给厂商