cens logo
最高階電腦機殼
最高階電腦機殼

產品型號:YCC-430 _ YCC-SV

詳細規格及用途描述

Full tower case support EATX/ATX M/B
Max 330mm VGA card
0.8mm & 1.0T SECC material

相關產品
公司名稱: 友致企業股份有限公司

發送詢問函給廠商