• menu icon
cens logo
摇臂开关
摇臂开关

产品型号:SW-2732-Series 原产地:台湾

详细规格及用途描述

Rating: 6A 125V AC / 3A 250V AC Function: On-Off Terminal: .187 Quick Terminal / Soilder Terminal Cut-out: 19.4 x 13.0

相关产品
公司名称: 美吉仕企业有限公司
电话: 886-6-232-1101
传真: 886-6-233-4195

发送询问函给厂商

根据您浏览的商品,推荐您下列精选产品