• menu icon
cens logo
LED小手电筒
LED小手电筒

产品型号:TY-02 原产地:台湾 材质: 颜色:钛、香槟色 (依客户需求)

详细规格及用途描述

162mm L x 9mm dia.
125mm L x 9mm dia.

公司名称: 唐溢工业社
地址: 505 彰化县鹿港镇鹿草路二段247巷52弄20号
电话: 886-4-776-5718
传真: 886-4-776-6706
E-Mail:
网址: www.tang-yi.com.tw
www.cens.com/tang-yi

发送询问函给厂商

根据您浏览的商品,推荐您下列精选产品