• menu icon
cens logo
摇臂開關
摇臂開關

產品型號:SW-2732-Series 原產地:台灣

詳細規格及用途描述

Rating: 6A 125V AC / 3A 250V AC Function: On-Off Terminal: .187 Quick Terminal / Soilder Terminal Cut-out: 19.4 x 13.0

相關產品
公司名稱: 美吉仕企業有限公司
電話: 886-6-232-1101
傳真: 886-6-233-4195

發送詢問函給廠商

根據您瀏覽的商品,推薦您下列精選產品