• menu icon
cens logo
Brad Nail
Brad Nail

產品型號:F10-F16 原產地:台灣

詳細規格及用途描述

Brad Nail SPECS:
Item No. F10; Packaging: Box; Pcs.:2000
Item No. F15; Packaging: Box; Pcs.:2000
Item No. F16; Packaging: Box; Pcs.:2000
Item No. F10; Packaging:Clamshell ; Pcs.:2000
Item No. F15; Packaging:Clamshell ; Pcs.:2000
Item No. F16; Packaging:Clamshell ; Pcs.:2000

相關產品
公司名稱: 豐民金屬工業股份有限公司

發送詢問函給廠商

根據您瀏覽的商品,推薦您下列精選產品