• menu icon
cens logo
記憶體
記憶體

產品型號:PC Module SD 100/133

詳細規格及用途描述

Pin & Module : 168Pin DIMM
Mhz : PC133
Function : Unbuffer Non-ECC Memory
Capacity : 128MB/256MB/512MB
Chip : 64Mx4/32Mx8
Voltage : 3. 3 V
CL值 : 2. 5

相關產品
公司名稱: 信佳資訊股份有限公司

發送詢問函給廠商

根據您瀏覽的商品,推薦您下列精選產品